Archive for the ‘SQL’ Category

Veritabanına kayıt eklenirken o anki tarih ve saati alan bir parametre yazmak yerine Transact tarafındaki hazır fonksiyondan yararlanmayı tercih ediyorum.

DateAdd (tarih_bölümü, sayı, tarih)

tarih_bölümü: Burada tarihin hangi değerinin değiştirileceğini belirtiyoruz.

sayı: tarih_bölümü değerinde belirtilen tarihin ilgili bölümüne bizim belirttiğimiz sayıyı ekler. Eğer sayı pozitif ise gelecek tarihleri, negatif ise geçmiş tarihleri buluruz.

tarih: İster daha önce bir yerlerde tanımladığımız bir tarih değişkeni ya da tarihle ilgili bir fonksiyon olabilir.

tarih_bölümü ile ilgili ayarlar;

yyyy: yıl
m: ay
d: gün
w: haftanın günü
ww: yılın haftası
h: saat
n: dakika
s: saniye

Örnek:

Kaydın eklendiği tarihi Insert cümleciğinde kullanmak istediğimizde;

insertSQL = “INSERT INTO WorkFlow(IssueID, TaskID, Date) VALUES (@IDIssue, @IDTask,DATEADD(d,0,DATEDIFF(d,0,getdate())))”;

veya,

Management Studio aracı ile ilgili Field (alan) için Default Value or Binding özelliğine  getdate() yazabilirsiniz.

13
May

Sql Server 2005 Şifreleme Özelliği

   Posted by: admin

SQL Server 2005 ile gelen özelliklerden birisi de verileri şifreli olarak saklayabilmesi. Veritabanındaki verilerinizi sertifikalar ve anahtarlar sayesinde güvenli hale getirebilirsiniz. SQL Server 2005 tarafından sertifika oluşturabileceğiniz gibi Windows 2003 Server CA tarafından verilen sertifikaları da kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki şemada SQL Server 2005 şifreleme hiyerarşisini görmekteyiz.

Sertifikaların dışında iki tip anahtar kullanılabilir, bu anahtarlar symmetric ve asymmetric olarak adlandırılmaktadır.

Asymmetric anahtarlar public key’e karşılık gelen private key’i barındırırlar. Genellikle symmetric key’i şifrelemek için kullanılır.

Symmetric key ise tek bir anahtardır ve verileri şifreleyip, şifre çözmeyi sağlar. Hızlı işlem yapar.

Master Key ve sertifika oluşturma ile ilgili ayrıntılı bilgi : http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms174382.aspx

23
Nis

SQL Server 2005 Remote Connection

   Posted by: admin

SQL Server 2005 Remote Connection (Sql Server’a uzaktan bağlantı) için gerçekleştirilmesi gereken adımlar:

  1. Bağlanacağınız bilgisayarda kurulu olan Sql Server’a gidip yeni bir Login ekleyebilir veya daha önceden oluşturduğunuz bir hesabı kullanabiliriz.Burada önemli olan Mixed Authentication modunun aktif olması.
  2. Start>Programs>Microsoft SQL Server 2005>Configuration Tools>”SQL Server 2005 Surface Area Configuration” uygulamasını çalıştırın.
  3. Surface Area Configuration for Services and Connections ını seçin.
  4. Soldaki menüden Remote Connections bölümüne gelip Local and remote connections ve “Using both TCP/IP and named pipes” seçiyoruz. Restart yaptıktan sonra bağlanabilirsiniz.

Windows Güvenlik duvarı (Firewall) kullanıyorsanız şu adımları da gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

  1. Güvenlik duvarında Özel durumları açın ve bağlantı noktası ekle diyerek Ad kısmına sql serverınızın instance name ni (SQL Server ‘instance name’) aynen parentez içindeki gibi yazın tırnak içindeki alana da instance name nizi yazın.
  2. Bağlantı noktasınada 1433 yazın tcp/ip yi seçin.
  3. bir bağlantı noktası daha ekleyin ad kısmına (SQL Server Browser) yazın bağlantı noktasına 1434 yazın ve udp yi seçin.
  4. Son olarak program ekle butonuna basalım ve sqlserver.exe nin olduğu adresi yazalım. C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL.1MSSQLBinnSqlservr.exe
  5. Bu işlemler yerine güvenlik duvarını devre dışı bırakabilirsiniz.