Archive for Aralık, 2008

4
Ara

Insert Komutu ile DateAdd Fonksiyonu Kullanmak

   Posted by: admin    in SQL

Veritabanına kayıt eklenirken o anki tarih ve saati alan bir parametre yazmak yerine Transact tarafındaki hazır fonksiyondan yararlanmayı tercih ediyorum.

DateAdd (tarih_bölümü, sayı, tarih)

tarih_bölümü: Burada tarihin hangi değerinin değiştirileceğini belirtiyoruz.

sayı: tarih_bölümü değerinde belirtilen tarihin ilgili bölümüne bizim belirttiğimiz sayıyı ekler. Eğer sayı pozitif ise gelecek tarihleri, negatif ise geçmiş tarihleri buluruz.

tarih: İster daha önce bir yerlerde tanımladığımız bir tarih değişkeni ya da tarihle ilgili bir fonksiyon olabilir.

tarih_bölümü ile ilgili ayarlar;

yyyy: yıl
m: ay
d: gün
w: haftanın günü
ww: yılın haftası
h: saat
n: dakika
s: saniye

Örnek:

Kaydın eklendiği tarihi Insert cümleciğinde kullanmak istediğimizde;

insertSQL = “INSERT INTO WorkFlow(IssueID, TaskID, Date) VALUES (@IDIssue, @IDTask,DATEADD(d,0,DATEDIFF(d,0,getdate())))”;

veya,

Management Studio aracı ile ilgili Field (alan) için Default Value or Binding özelliğine  getdate() yazabilirsiniz.